ROZWIJANIE POZYTYWNYCH WARTOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY – FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE

Poznaj naszą fundację

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie została utworzona w lipcu 2004 r., a w kwietniu 2005 r. została wpisana do rejestru OPP.

Co roku około 20 uczniów korzysta ze stypendium socjalnego, a ok. 80-ciu otrzymuje stypendium naukowe przyznane przez Fundację.

ZARZĄD FUNDACJI

Członkowie tworzący Zarząd Fundacji:

s. Amanda Litwińska
Anna Banaszak (s. Ancilla)

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Jolanta Nowaszewska (s. Amata) – przewodnicząca Rady
Renata Dzierżanowska – członek Rady
Anita Agata Papież (S. Anita) – członek Rady
Małgorzata Grzebień – członek Rady

Fundacja powstała, by wspierać finansowo uczniów szkół znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a także nagradzać tych wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami naukowymi.

Masz pytania? Chcesz wesprzeć działania fundacji?

“Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 7)