NAJNOWSZE INFORMACJE – FUNDACJA SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE

Biuletyn Fundacji
AKADEMIA NAZARETU

wiara, rozwój, wychowanie

Masz pytania? Chcesz wesprzeć działania fundacji?

“Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 7)