WARTOŚCI – KONKURSY – WARSZTATY – STYPENDIA – WARSZAWA

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie

POMAGAM Z SERCEM - WSPIERAM EDUKACJĘ

Naszym głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w edukacji i rozwoju.

O FUNDACJI SIÓSTR NAZARETANEK – EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

Krótko o nas

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie została utworzona w lipcu 2004 r., a w kwietniu 2005 r. została wpisana do rejestru OPP.

Fundacja powstała, by wspierać finansowo uczniów szkół znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a także nagradzać wytrwałą pracę tych wyróżniających się osiągnięciami naukowymi poprzez stypendia i inne pomoce.

"Zajmujemy się prowadzeniem promocji i organizacji wolontariatu, pomagając wzrastać w pozytywnych wartościach i rozwoju społecznym."
Fundacja Sióstr Nazaretanek
Pomoc uczniom, w trudnej sytuacji finansowej.

Poznaj nasze działania

Podstawowy zakres działań Fundacji:

IMG_20230324_154102
Fundusz stypendialny

Fundujemy stypendia socjalne dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji finansowej oraz stypendia naukowe wyróżniającym się osiągnięciami edukacyjnymi.

Przyznajemy stypendia naukowe za osiągnięcia edukacyjne:
Pomagamy w sytuacjach losowych:
Organizacja i finansowanie warsztatów, konkursów, projektów, kolonii i webinariów

Wspieramy organizację i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, zajęć edukacyjno-artystycznych, organizowanie seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy.

Wspieramy też rodziców i rodziny poprzez organizację warsztatów integracyjnych dla ojców z synami, matek z córkami i wiele innych.

Regularnie prowadzimy też webinar pt. Akademia Nazaretu. 

FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE dofinansowuje przedsięwzięcia zgodne ze swoimi celami statutowymi.

Wniosek o dofinansowanie projektu:
warsztaty dla LO (4)
Organizacja zajęć wolontariatu

Zajmujemy się prowadzeniem promocji i organizacji wolontariatu, pomagając wzrastać w pozytywnych wartościach i rozwoju społecznym.

Aktualne konkursy
Konkurs Fotograficzny
„NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY”

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w VIII edycji Konkursu Fotograficznego “Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”.

Masz pytania? Chcesz wesprzeć działania fundacji?

“Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 7)