Znajdujesz się: Home | Konkursy | KONKURS NA FILM ANIMOWANY - „Twierdza przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego”

KONKURS NA FILM ANIMOWANY - „Twierdza przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego”

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w Konkursie na film animowany „Twierdza przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego”.

HONOROWY PATRONAT nad konkursem objęli:

  • Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr. hab. Piotr Gliński
  • Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Rafał Miastowski

PATRONAT MEDIALNY nad konkursem objęło:

  • Radio Warszawa

Zadaniem Konkursu jest przygotowanie scenariusza i 30 sekund animacji oraz w przypadku nagrody głównej Konkursu – zrealizowanie na jego podstawie filmu, który w pomysłowy sposób zaprezentuje wydarzenia, które miały miejsce w okresie Powstania Warszawskiego w klasztorze i szkole Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Twórcy zobligowani będą wykorzystać materiały archiwalne udostępniane na stronie organizatora. Praca powinna być zgodna z ideą i celami konkursu.

Projekt jest finansowany przez Fundację SILVA RERUM.

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody:

  • I. NAGRODA GŁOWNA w wysokości 15 000 PLN na realizację filmu animowanego „Twierdza przy Czerniakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego” za najlepszą koncepcję filmu
  • II. 2 WYRÓŻNIENIA - nagrody pieniężne po 1000 PLN dla dwóch finalistów
  • III. NAGRODA „MŁODY TALENT” w wysokości 2000 PLN (Uczestnik do 25 lat)

HARMONOGRAM KONKURSU

  • 1. Ogłoszenie konkursu: 9.03.2021 r.
  • 2. Nadsyłanie prac do dnia 9.08.2021 r.
  • 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30 września 2021 r.

Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: fundacja.zgloszenia@gmail.com albo adres pocztowy Organizatora:
FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE
ul. Czerniakowska 137
00-720 Warszawa

PLAKAT KONKURSU
REGULAMIN
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY