Znajdujesz się: Home | Konkursy | KONKURS FOTOGRAFICZNY Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny - VI edycja

Konkurs Fotograficzny „NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY” – VII edycja

2022-05-30

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu Fotograficznego "Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny".

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny;
rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Prowincja Warszawska - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
 • Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej, UW
 • Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców
 • Rosikon press
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 • KONDRAT- MEDIA

Patronat Medialny:

 • Radio dla Ciebie
 • Czasopismo „Geografia w Szkole”

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny.
Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Szkoła podstawowa (kl. IV-VIII)
 • Szkoła średnia

 • Ogłoszenie konkursu: 1 czerwca 2022 r.
 • Nadsyłanie prac do dnia 30 września 2022 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 30 października 2022 r.

Prace należy przesłać drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/Y1sWS7fHmS15yjof9
W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami i zgodami.
KARTA ZGŁOSZENIA

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/fundacja.nazaretanki/

Plakat: Plakat

Regulamin konkursu: Regulamin konkursu - VII edycja