Znajdujesz się: Home

FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE

Biuletyn Fundacji, zapraszamy do lektury.

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie została utworzona w lipcu 2004 r., a w kwietniu 2005 r. została wpisana do rejestru OPP.

Fundacja powstała, by wspierać finansowo uczniów szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a także nagradzać tych wyróżniających się osiągnięciami naukowymi.

Co roku około 20 uczniów korzysta ze stypendium socjalnego, a ok. 60-ciu otrzymuje stypendium naukowe przyznane przez Fundację.

Dofinansowujemy wyjazdy na wycieczki szkolne i rekolekcje.

Organizujemy konkursy i realizujemy projekty w zakresie promocji zdrowego stylu życia, podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie jest organizacją pożytku publicznego.
Oznacza to, że każdy z Państwa może przekazać na Fundację 1% swojego podatku dochodowego.
Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym, w rubryce Organizacja Pożytku Publicznego,
podać pełną nazwę naszej Fundacji i numer KRS tj.:

FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE
NR KRS: 0000 21 22 57

Dzięki wsparciu środków w ramach 1% nasza Fundacja w 2020 roku mogła min::

 • przekazać 127 stypendiów naukowych
 • wypłacić 15 stypendiów uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej
 • zakupić 19 tabletów dla uczniów do nauki zdalnej w czasie pandemii
 • sfinansować warsztaty profilaktyczne, takie jak:
  • Fonoholizm - czym tak naprawdę jest uzależnienie od telefonu komórkowego
  • Dlaczego w świecie cyfrowym ważne są relacje osobiste - Równowaga i zdrowie psychiczne
  • Pozytywna dyscyplina
 • zorganizować już V edycję Konkursu Fotograficznego "Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny"
 • oraz inne konkursy tj.:
  • Elektroniczna Kartka Bożonarodzeniowa
  • Obraz w chmurach Niepodległa
  • Jedz owoce i warzywa - to na zdrowie dobrze wpływa
  • "Jaki jest Wasz ulubiony cytat lub myśl św. Jana Pawła II"
   - Konkurs z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły


Aktualności